Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Federatës së Shën Kristoferit (St. Kitts) dhe Nevisit, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike, zyrtare dhe të zakonshme

Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 30 korrik 2019

Më datë 25.7.2019, me vendimin nr. 518, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Federatës së Shën Kristoferit dhe Nevisit, për heqjen e vizave për shtetasit e të dy vendeve, mbajtës të pasaportave të vlefshme diplomatike, zyrtare ose të zakonshme.